Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2011

sive
1390 9201 500
sive
1381 2e93 500
sive
1367 4ed2 500
sive
1357 130e 500
sive
1339 7ad5 500
sive
1332 307c 500
sive
1318 2ddc 500

September 24 2011

sive
2523 cc0e 500
sive
2517 1c63 500
sive
2515 43a1 500
sive
sive
2487 91c0 500
sive
sive
2476 c3de 500
sive
2471 3f87 500
sive
2470 23dd 500
sive
2466 7a36 500
sive
2463 970c 500

September 22 2011

sive
0409 5d9b 500
Uważaj! Możesz być na celowniku!

September 21 2011

sive
Hemp Gru "Coś Z Niczego"

To pieniądz brudny, pieniądz jest zły
nie to nie tak, panem musisz być ty
spełniać swe sny, na jawie dbać o wpływ
z niczego coś - możesz wejść do tej gry.
Ulica twarda jest, więc zapnij pas
i ZUS okrada nas, tylko szmal sos hajs
kasy fiskalnej trzask
daj tyle ile masz
pozostaw wartości - tak funkcjonuje świat
i znów zabrał kogoś piach, bo strach
nie pozwolił mu się bać
tralala ku*wa mać
pieniądz pokój ma mi dać
mojej rodzinie start i z tobą bracie fart
kiedyś ciężki track dziś bawełniany szlak
pozostaje sobą, jak dobrej trawy smak
nieraz mówili mi - o swoje walcz
do przodu śmiało wal
życie tak krótko trwa
poza ludzką krzywdą, błogosławiony dar
zamieniam ten track na podróż w inny stan
nie materialny haj, zanim weźmiesz daj
budujmy lepszy kraj, jestem z wami, elo bye

Nielegalne interesy, maszynka sos liczy
Diil Gang nielegalny uniwersytet ulicy
musisz być sprytny, jeśli chcesz być na powierzchni
musisz być ambitny, lecz nie bądź śmieszny
jest tak - nie chcesz mieszkać tam gdzie w oknach kraty
zostaw to, zostaw, idź do uczciwej pracy
siedzą ziomy na boisku, grają w kosza, piją browar
stoją łebki pod szkołami opychają dzieciom towar
prawdziwe słowa, twój koniec jest bliski
uważaj, bo życiowy parkiet bywa śliski
bałeś się bólu i sprzedałeś brata na komendzie
on wyjdzie - a bez bólu i tak się nie obejdzie
jesteś w błędzie - jeśli myślisz inaczej
krwawe pieniądze, wymuszenia i haracze
narkotyki, broń, prostytucja i napady
brudny pieniądz w twojej dłoni na to nie ma rady
przyjacielu błądzących na swojej drodze spotkasz wielu
wytrwale podążaj do wyznaczonych celów
w stu procentach oddaj się swojej zajawce
by nie obudzić się z pustą butelką na ławce.

Ci, którzy działają w branży od dawna
to Ci, którzy działają cicho i spokojnie.
A Ci, którzy chcą wszystkiego naraz:
dziewczyn, blasku, pieniędzy
Oni nie przetrwają.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl